Legal Services

Wir beraten Sie in folgenden Rechtsfragen

Op�ta praksa

Mi Vas zastupamo u sporovima iz podrucja privatnog i kaznenog prava, u pitanjima vezanim za upravno kazneno pravo pred nadle�nim sudovima i organima vlasti, kao i pred vi�im sudovima.

Nadoknada �tete

Re�avamo zahteve za nadoknadu �tete uz pomoc suda.

Bracno i porodicno pravo

Zastupanje u sudskim procesima za rastavu braka, pravo na izdr�avanje, raspodela bracne potro�ne imovine i bracne u�tedevine, dogovaranje o pravu na posetu deci. Izvansudsko i sudsko zastupanje u svim pitanjima nasledstva.

Stanarsko pravo

Zastupanje pred slu�bama izmirenja i na sudovima.

Saobracajno pravo

Nadoknada �tete od osiguranja i trecih lica pri saobracajnim nesrecama, bez obzira na to da li ste prouzrokovali nesrecu ili ste bili nedu�ni ucesnik iste.

Kazneno pravo

Odbrana okrivljenih, kako u policijskom tako i u sudskom istra�nom postupku, i zastupanje pri kaznenim sudovima, odnosno organima ka�njavanja. Savetovanje �rtava i sprovodenje pravnih zahteva uz zakonsku primenu izvansudske nagodbe.

Zakonske odredbe o strancima i pravo na azil

Zastupanje pred organima vlasti i visokim sudovima(Ustavni sud, Vi�i upravni sud, Ministarstvo unutra�njih poslova, Vladine slu�be, nadredene slu�be, okru�ne kapetanije itd.)Zastupanje u postupku dobivanja prava boravka odnosno vize.Dobivanje austrijskog dr�avljanstva, zastupanje kod mera organa vlasti kao i prestanak prava na boravak u zemlji – isticanje vize, li�enje slobode upravnim prisilnim merama, nalog za hap�enje, hap�enje, progon.Pravni zastupnik pri stranim i konvencionalnim paso�imaZastupanje pojedinaca, osoba i preduzeca s ciljem postizanja radnih papira kod potencijalnog poslodavca ( prva radna dozvola, radna dozvola, neogranicena radna dozvola)Zastupanje azilanata

Zastupanje u radnom pravu i pravu javne sluz�be

Izvansudsko re�avanje sukoba u sveukupnom pravnom podrucju uz pomoc �kolovanih medijatora. Prihvacanje razlicitih pogleda.Zajednicka obrada re�enja sa klijentima.